הכל ידוע בהשוואה – קשה לא להסכים
דוגמאות עד כמה קל לראות הבדל כשטפט נוזלי נכנס לתמונה